swc

swc

sdate
bs
buy
sell
04/05sell 22.70
07/05sell 22.54
08/05sell 22.30
10/05sell 22.76
11/05sell 22.87
14/05sell 22.89
16/05sell 22.72
17/05sell 22.63
21/05sell 22.67
06/06sell 25.66
08/06sell 25.75
11/06sell 26.63
12/06sell 27.08
14/06sell 26.62
15/06sell 26.38
22/06buy23.88 
26/06buy22.27 
28/06buy22.51 
02/07buy21.90 
04/07buy22.27 
06/07buy21.84 
10/07buy23.09 
11/07buy23.08 
12/07buy23.07 
13/07buy23.19 
16/07buy23.02 

งบการเงิน   SWC
วิธีปักหมุด   www.freeinhand.com/set/swc-day-ddmm
วิธีเลือกวัน   www.freeinhand.com/set/swc-240
วิธีอ้างอิงหุ้น www.freeinhand.com/set/swc

หุ้น ความรู้ จิตใจ เวลา
SWC 23.40 บาท